Sjukskötare, reservpersonal, Södra Esbo

Hakuaika päättyy  31.7.2024 15:45

Välkommen till oss som sjukskötare! Vi söker sjukskötare till reservpersonalen vid hälsovårdsstationerna i Södra Esbo.

Är du intresserad av att arbeta inom primärhälsovårdens reservpersonal? Fantastiskt! Vi håller på att grunda ett helt nytt reservpersonalteam vid våra hälsovårdsstationer. Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och göra ett meningsfullt arbete som reservpersonalens sjukskötare i arbetsgemenskaperna vid hälsovårdsstationerna i Södra Esbo.

Har du stark yrkekunnighet och njuter av att arbeta inom olika enheter och varierande vårduppgifter? Detta kan då vara just din arbetsplats! Ditt arbete inkluderar jourarbete under dagtid, kundsamtal och behandling av långtidssjukdomar. I ditt arbete får du främja kundens hälsa och påverka upplevelsen av hälsovårdsstationens tjänster.

Som sjukskötare i reservpersonalen arbetar du vid hälsovårdsstationerna Iso Omena, Mattsgatan, Stensvik och Hagalund. Hälsovårdsstationerna ligger vid goda transportförbindelser, i Södra Esbo vid metrostationernas hållplatser eller inom gångavstånd från dem.

På våra hälsovårdsstationer arbetar vi i en teammodell. Som sjukskötare arbetar du i en arbetsgemenskap där du bedömer och genomför kundvård i nära samarbete med dina kollegor. Som arbetskamrater i vår multiprofessionella arbetsgemenskap har du också läkare, hälsovårdsassistenter och sekreterare. Tillsammans känner vi oss starka och är medvetna om att arbetet flyter på smidigt i en arbetsgemenskap som uppskattar varandra. Närvarande och uppmuntrande stöd från närmaste chef till arbetstagarna är en av grundpelarna i vår verksamhet.

Vi börjar intervjuerna redan under ansökningstiden. Välkommen med till vårt glada team!

Arbetsplatsens namn: Hälsovårdsstationerna Iso Omena, Mattsgatan, Stensvik och Hagalund. Arbetstid: 38 h 25 min / vecka.
Uppgiften är tidsbunden: 1.8.2024 - 31.12.2025.

Behörighetskrav för uppgiften: legitimerad sjukskötare.

I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en arbetsuppgift genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.

Uppgiften kräver goda interaktionsfärdigheter samt god skriftlig och muntlig finska och engelska. Vi förutsätter vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar samt intyg över tuberkulosutredning enligt §55.

Från och med 1.1.2024 ska den anställda uppvisa sitt straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen 741/2023 i syfte att utreda brottslig bakgrund hos personer som arbetar med äldre.

Vi värdesätter flexibilitet, snabb uppfattning av saker, ett öppet sinne inför nya arbetsuppgifter samt motivation för arbete vid hälsovårdsstationer. Kunskap i svenska är till fördel. Kännedom om patientinformationssystemet Lifecare är en fördel, liksom eventuell erfarenhet av arbete vid teammodellhälsovårdsstationer och vaccination.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och du får en förmån på 200€ per år som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid.

Yhteystiedot

Mer information om uppgiften ges av:

- Pirjo-Liisa Suominen, avdelningsskötaren vid Tapiolas hälsostation, 046 8772051

- Jaana Kaitosalmi, avdelningsskötaren vid Matinkadu/Kivenlahtis hälsostation, 043 8271929

- Anna-Mari Leppäkoski, avdelningsskötaren vid Iso Omenas hälsostation, 043 8246699

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Tutustu työnantajaan