Sjukskötare (resurspersonal) - Lohjan kaupunki

Vi söker en sjukskötare för fast anställning till hemvårdens resurspersonal inom seniorservicen.

Sjukskötaren arbetar i huvudsak i hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteamet. Arbetet är tvåskiftsarbete på vardagar och veckoslut.

Vår personal inom seniorservicen är kunnig samt intresserad av klientarbete och utveckling av det. Vi värdesätter ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet av äldreomsorg och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Utöver formell behörighet förväntar vi oss flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt i tvärprofessionella team. Arbetet förutsätter körkort och tillgång till egen bil. Kunskaper i båda de inhemska språken är meriterande.

Sjukskötarens arbete omfattar bland annat att arbeta som expert på vårdarbete i tvärprofessionella nätverk, självständigt ge klienterna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja klienternas hälsa och funktionsförmåga, handleda klienter och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Sjukskötaren sköter om laboratorieundersökningar och genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet förutsätter förmåga att självständigt bedöma olika situationer, prövning samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till sjukskötarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av äldreomsorg samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Grundlön är 2599,48 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 8.2.2021

Intervjuerna hålls veckorna 6-7

Mer information ges av:
Kl. 8-15 områdesansvarig inom hemvården Katariina Pelkonen tfn 044 374 7643, katariina.pelkonen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 8.2.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-4-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Stöd för hemmaboende
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka