SJUKSKÖTARE SEMESTERVIKARIE TILL REGNBÅGEN KORPO - Paraisten kaupunki

SJUKSKÖTARE SEMESTERVIKARIE TILL REGNBÅGEN KORPO
Anställningen gäller för tiden 1.6.-31.8.2021 eller enligt överenskommelse. 2-skiftesarbete, även veckoslut.
Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen eller andra årets sjukskötarstuderande. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Läs mer

https://www.pargas.fi/regnbagen

Mer om arbetsgivaren

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 458 0400
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi., jobbnummer 337779. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2021.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Regnbågen
Adress: Tallbackavägen 26 D, 21710 Korppoo

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.