Skip to main content
test

Grankulla stad söker sjukskötare till enheten för serviceboende vid Villa Breda. Befattningen besätts enligt överenskommelse (befattningsnummer 311032).

Villa Breda ligger i centrum av Grankulla, nära tjänster och goda trafikförbindelser. Det förnyade servicecentret, som öppnades i september 2018, erbjuder en mångfald tjänster för seniorer bosatta i Grankulla. På servicecentret finns servicehandledning, dagverksamhet och boende för seniorer under samma tak. Också hemvården verkar vid servicecentret.

Serviceboendet med heldygnsomsorg vid Villa Breda är avsett för äldre personer och har fyra grupphem med 15 platser var. Till sjukskötarens arbete hör övergripande planering, genomförande och utvärdering av vården och omsorgen om äldre människor och personer med minnessjukdomar som bor på vårdhemmet i samarbete med de andra egenvårdarna. Sjukskötaren ansvarar för grupphemmets vård och omsorg som helhet. Särskilt ansvar ingår för läkemedelsbehandlingen som helhet och sjukskötaren deltar också i utvecklingsarbetet. Sjukskötarna arbetar i regel i morgon- och kvällsskift på vardagar och under veckoslut.

Hos oss innebär ett gott vardagsliv att vi hjälper våra boende att delta och vara aktiva på olika sätt. Vi är ett vårdhem som uppmuntrar de boende till friluftsliv och vi har också tillgång till kultur som ett redskap i vården. Vi uppskattar om du har erfarenhet av att arbeta med äldre personer, personer med minnessjukdomar och av arbetet som egenvårdare, men ännu viktigare är den rätta attityden, god interaktions- och samarbetsförmåga, en positiv inställning till utveckling samt flexibilitet. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och möjlighet att delta i att utveckla den bästa möjliga vården och omsorgen för äldre människor.

Behörighetsvillkor är sjukskötarexamen och legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), eller tidigare registrering. Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och minst nöjaktiga i det andra inhemska språket. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ansvariga sjukskötaren Niina Laine, tfn 040 651 2715 eller förmannen för vårdhemmet Lea Pyykkönen, tfn 050 466 0528, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, äldreomsorg

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla är en rökfri arbetsplats. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Bredavägen 16, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat