Vi söker en sjukskötare till studerandehälsovårdens centrerade anstalter samt till svenskspråkiga gymnasier och yrkesmässiga läroanstalter.

Arbetet som sjukskötare i Helsingfors studerandehälsovård erbjuder dig möjligheten att göra betydelsefullt arbete inom frågor gällande ungdomarnas livskontroll och psykiska hälsa. Det är viktigt att du har tidigare arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete och arbetet med ungdomar.

Förutom ett intressant och meningsfullt arbete, får du en bra introduktion till själva arbetet och möjligheten att arbeta i en innovativ arbetsgemenskap. Helsingfors stad erbjuder mångsidiga arbetsförmåner, samt möjligheten till en förmånlig tjänstebostad.

Ansökningstiden för uppgiften har förlängts. Personerna som tidigare sökt till uppgiften beaktas i valprocessen.

Lämna in din ansökan via: helsinkirekry.fi. Vänligen fyll i din ansökan på finska.


BEHÖRIGHETSVILLKOR:

Följande examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå , specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.

Vi förutsätter legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)

Språkkunskapskravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Vi förutsätter att den valda personen bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt Straffregisterlagen (504/2002).

Vi förutsätter även att du i dina studier har riktat dig inom mentalvård.


VI VÄRDESÄTTER:

Tidigare erfarenhet inom studerandehälsovården eller arbete med unga, samt en hälsovårdares yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Anne Röppänen tfn. 040 649 5299

Social-och hälsovårdssektorn, Skolhälsovård, Studerandehälsovård
Adress: Mechelingatan 46 A, 00250 Helsinki

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.