test

Hej sjukskötare, är du vår nya kollega?

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och givande jobb som sjukskötare, i ett professionellt team. Avdelning 4 vid Stengårds seniorcenter är en svenskspråkig bedömnings- och rehabiliteringsavdelning, där du har möjlighet att utveckla sin egen kompetens med stöd av arbetsgemenskapen. Ifall du vill träna din svenska är detta en ypperlig chans att utveckla dina språkkunskaper i en trygg miljö.

Avdelningen har 20 klientplatser, varav hälften är bedömnings- och rehabiliteringsklienter och hälften korttidsvårdsklienter. Under bedömnings- och rehabliteringsperioden bedöms klientens funktionsförmåga mångprofessionellt ur ett klientcentrerat förhållningssätt.
Till enheten hör sjukskötare, närvårdare, en fysioterapeut och arbetsterapeut, socialhandledare, avdelningsfarmaceut och läkare. Sjukskötaren arbetar som expert inom vårdarbetet och som ansvarsvårdare i det mångprofessionella teamet. Till arbetsuppgifterna hör ett nära samarbete med hemvården samt klienthandledning. I arbetet ingår även handledning av studerande.

Har du goda interaktionsfärdigheter samt ett öppen och positiv inställning passar du till denna uppgift. Vi värderar erfarenhet inom gerontologiskt och rehabiliterande vårdarbete.

Stengårds Seniorcenter erbjuder klienterna bedömnings- och rehabiliteringstjänster, korttidsvård för att stödja hemmaboende samt dygnet runt-vård. På området finns också två enheter för dagverksamhet. Vissa enheter erbjuder tjänster till svenskspråkiga kunder.

Stengård ligger i stadskärnan av Helsingfors och är omgivet av transportförbindelser. På området finns flera kulturhistoriska byggnader. Dessutom är området omgivet av vacker natur.

Vi använder oss av Apotti- och RAI-systemet.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga personalförmåner samt goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Staden har även tjänstebostäder.

Arbetet görs om två-skiftsarbete, även på helger. Du kan börja hos oss den 6.12.2021 eller enligt överenskommelse.
Lämna in din ansökan under adressen helsinkirekry.fi. Ansökningstiden har förlängts 25.11.2021.

Behörighetsvillkor:

Examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå, specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.
Legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Innan beslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/ocksa-pa-svenska/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill diskutera om arbetsuppgiften får du gärna ta kontakt:
Britt-Marie Lindfelt p. 09 310 46046, britt-marie.lindfelt@hel.fi
Gitte Granbäck gitte.granback@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektor, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Stengårds seniorcenter

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibeliusgatan 14 (byggnad 9), 00260 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat