Skip to main content
test
Sjukskötare till äldreomsorgen, Grannas/Nagu - Paraisten kaupunki

Pargas stad ledigförklarar följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården:

SJUKSKÖTARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Anställningen börjar så snart som möjligt och fortsätter tills vidare.

Vi söker en yrkeskunnig och människonära person som planerar, genomför och utvärderar övergripande vård och omsorg av de boende. Du fungerar som en del av ett mångprofessionellt team som en vårdexpert och deltar även i basvården av de boende. Till sin natur är arbetet övergripande vård och omsorg av äldre personer.

Behörighetskrav för sjukskötaren: Legitimerad sjukskötarexamen i Finland och registrering i Valviras register för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Uppgiften förutsätter tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskunnigheten. Dessutom önskar vi att du har en positiv attityd, initiativförmåga och ett flexibelt arbetssätt.

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och vår personals välbefinnande. Möjlighet till lunch till personalpris, skolnings- och utvecklingsmöjligheter samt motionsförmåner.

Vi förutsätter att personen som väljs har smittskydd i enlighet med 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden är sex (6) månader.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via webbsidan www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 455275. Ansökan med behövliga betyg och intyg kan även sändas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 31.8.2022 kl. 12.00.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/grannas

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av äldreomsorgsledare Marjut Hacklin, tfn 040 488 5589, marjut.hacklin@pargas.fi.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Grannas

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 100 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  


Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nauvo

Sinulle suositellut työpaikat