test

Sjukskötare till hemvården i Raseborg

Hakuaika päättyy  30.11.2023 15:45

Vi söker sjukskötare till hemvården i Raseborg, till Karis enheten, till fast anställning. Våra enheter finns i Ekenäs, Karis och Tenala.

I hemvården gör Du meningsfullt, givande och ansvarsfullt arbete i varierande arbetsomgivningar hemma hos klienterna. Arbetet är självständigt men Du jobbar ändå som en del av ett mångprofessionellt team. Som sjukskötare fungerar Du som stöd och hjälp för enhetens övriga personal. Arbetet består av mångsidiga uppgifter som grundvård och sjukvårdsuppgifter så som sårvård, läkemedelsbehandling och provtagning.

Vi uppskattar vårdkunnande, ett utvecklande arbetssätt, flexibilitet och sociala kunskaper.

Arbetet inom hemvården är rörligt och förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad sjukskötare.
Vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar samt intyg över tuberkulosutredning enligt §55.

Genom LOVe- läkemedelstent och praktiskt kunnande försäkrar vi Din kunskap inom läkemedelshantering.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Utöver omfattande företagshälsovård erbjuder vi bland annat lunchförmån. Du får 300€ per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner.

Ekenäs hemvård: Raseborgsvägen 37, L-huset, 10600 Ekenäs
Karis hemvård: Bulevarden 19 bost 2, 10300 Karis
Pojo hemvård: Pojovägen 3 F-H, 10420 Skuru
Tenala hemvård: Germundbyvägen 3, 10520 Tenala

Ytterligare upplysningar ger:
Annina Oksanen, tfn 040 4862763

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde. Du får vara med om en unik reform där social- och hälsovården, elevvården och räddningsverket i de tio kommunerna i Västra Nyland formas till en enhetlig helhet. Från början av 2023 betjänar vi 470 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet kommer att ha nästan 9000 anställda. Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens, har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  I Västra Nyland är det också bra att bo och leva. Slå dig ner i stadens urbana puls eller i landsbygdens frid, njut av havet, sjöar och skogar. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra.

Tutustu työnantajaan