Sjukskötare, Vård i hemmet - Kemiönsaaren kunta

Vi anställer

En SJUKSKÖTARE

Nuvarande placering Vård i hemmets norra distrikt. Behörighetsvillkor: sjukskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda kunskaper i det andra inhemska språket. Körkort är nödvändigt. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotid 4 mån. Arbetet börjar 2.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/aldreservice/vard_i_hemmet
https://www.kimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

förman Nicolina Törnqvist tfn 4260 620.
Ansökningarna skickas i första hand i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan jämte intyg kan också skickas till adressen: Kimitoöns kommun, äldreomsorgschef, PB 11, 25701 Kimito senast 25.9.2020 kl. 12.00.

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kimitoöns kommun - Savuton työpaikka