test
Sjukskötare, vårdserviceenhet 3 - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde, resursenheten, med placering till en början vid vårdserviceenhet 3 vid Vasa centralsjukhus. Till arbetsuppgifterna hör att fungera som korttidsvikarie. Området inom vilket du kommer att arbeta bestäms på basen av din tidigare erfarenhet och enligt överenskommelse. Till området kan höra t.ex. akutpolikliniken och intensivvårds- och övervakningsavdelningen.


Behörighetskrav: Legitimerad sjukskötare.
Språkkrav: God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Maarit Lidman
tel. 040 358 4162
Koordinerande serviceförman Anna-Mari Sanjama
tel. 044 213 4805
fornamn.efternamn@vshp.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat