Skip to main content
test
Sjukskötare, vårdservicenhet 3, VCS (intensiven) - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid vårdservicenhet 3 i Vasa centralsjukhus. Till uppgiften hör att fungera som intern vikarie på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.


Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningskötare Maarit Lidman
tel. 040 358 4162
Koordinerande serviceförman
Anna-Mari Sanjama
tel. 044 213 4805
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat