Sjukskötare, vikariat till Bäckvägens boende - Närpiön kaupunki

Sjukskötare, vikariat till Bäckvägens boende

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår

ett vikariat som sjukskötare till Psykosocialt serviceboende Bäckvägen under tiden 1.5.2021-5.3.2022. Arbetstiden är 100%.

Behörighetskrav för befattningen är sjukskötare YH enligt lag 559/1994 eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå.

Sjukskötaren deltar i det dagliga vårdarbetet och deltar också i planering och utvärdering samt förverkligande av vård och omsorg. Sjukskötaren ansvarar klienternas medicinkt vård och läkarkonsultationer. Man arbetar utgående från ett aktiverande arbetssätt och inriktning till psykiatrisk vård ses som merit. Arbetet är två-skiftesarbete.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd. Lön enligt AKTA. Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 22.4.2021.

Närmare uppgifter ges av vik. ansvariga handledaren Marina Ek 050-4099355


Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Vik. ansvariga handledaren Marina Ek 050-4099355

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Sinulle suositellut työpaikat