Sjukskötare - Vaasan kaupunki

Sjukskötare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en sjukskötare till uppgifter som individuell handledare vid ungdomsverkstadens verksamhetsställe Kartturi vid Vamias Sampo-campus för tiden 19.8.2019-30.4.2020.

Till individuella handledarens uppgifter hör att stöda ungas mentala hälsa och psykiska välmående genom individuell handledning och grupphandledning, stöda den unga i studierna, hjälpa till vid utredande av livssituationen, skötseln av praktiska ärenden och andra ärenden enligt den ungas egna önskemål och behov.

Ungdomsverkstaden Varikko erbjuder unga under 29-åriga Vasabor som är hotade av utslagning eller som redan är utslagna möjlighet till handlett och stött arbete samt en skräddarsydd stig till utbildning, slutförande av utbildning eller anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Av den som väljs förutsätts examen som legitimerad sjukskötare. För uppgiften krävs god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. Ett separat språkintyg förutsätts, om ett sådant inte ingår i examensbetyget.

Vi hoppas att du utöver en bra yrkesskicklighet har professionell arbetserfarenhet av ungdomspsykiatri, förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter samt beredskap för att arbeta i en yrkesövergripande miljö. För att uppgiften ska kunna skötas framgångsrikt förutsätts ett aktivt och utvecklingsinriktat arbetsgrepp.

Prövotiden är fyra månader.

Den som väljs till uppgiften ska innan arbetet inleds visa upp ett läkarintyg över sitt hälsotillstånd (T-intyg) och ett utdrag ur straffregistret enligt lag 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.
Intervjuerna hålls 16.8.2019.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Ungdomssekreterare Mervi Ahola tfn. 040- 767 7670 (8.7-12.7.)

Ungdomsservice
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren