Sjukskötarvikariat, två-skiftesarbete - Mustasaaren kunta

Sjukskötarvikariat, två-skiftesarbete - Mustasaaren kunta

Kom och jobba med oss i Korsholms hemsjukhusteam, sök vårt moderskapsvikariat! Kompetenskrav är sjukskötare enl. L559/94.
Hemsjukhuset erbjuder vård på sjukhusnivå hemma hos patienten för kortare tid. Vård som kan ges av hemsjukhuset är intravenös antibiotika-behandlingar, vätske/ nutritionsbehandlingar, smärtlindrande behandlingar och palliativ vård/ vård i livets slutskede.

Läs mer

https://www.korsholm.fi

Tilläggsuppgifter ger sjukskötare Nina Nystrand-Hammarström, tfn 044 7271216, nina.nystrand-hammarstrom@korsholm.fi.

Korsholms kommun, Hemsjukhuset
Adress: Monavägen 9, 65610 Mustasaari

Hälsovårdscentralerna inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå erbjuder full service. Vi har bl.a. laboratorium, röntgen, tal-och fysio- och ergoterapi, geriatrisk poliklinik samt akut- och rehabiliteringvård . Vasa centralsjukhus kompletterar samarbetsområdets hälsovård med ett brett utbud av specialsjukvård samt samjour.

Mer om arbetsgivaren