Skolgångsbiträde - Kruunupyyn kunta

Fyra skolgångsbiträden anställs med tillsvidare arbetsavtal. Anställning från och med 12.8.2019. Minimi arbetstid 20h/vecka. Skolgångsbiträdena anställs av Kronoby kommun. Två biträden är inkommande läsår placerade i Nedervetil skola, en vid Centralskolan i Kronoby och en i Terjärv skola.

Ann Hanhikoski, rektor vid Nedervetil skola 040 7142 177
Mats-Erik Käld, rektor vid Centralskolan 040 1590 691
Camilla Vesala rektor vid Terjärv skola 040 7142 182
Tony Widjeskog, bildningschef 040 6610169

Kronoby kommun
Adress: Bildningskansliet, Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby är en tvåspråkig kommun i Österbotten. Kommunen bildades år 1969 genom sammanslagning av Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner. Kommunen har ett centralt läge mellan städerna Karleby och Jakobstad. Invånarantalet är ca 6500. I kommunen finns läsåret 2019-2020 fyra åk 1-6 skolor, en åk 7-9 skola samt ett gymnasium.

Mer om arbetsgivaren