Skolgångsbiträde inom eftermiddagsverksamheten - Vaasan kaupunki

Sundom skola och Sundom Morris/Eftis (Folkhälsan) söker ett personligt skolgångsbiträde inom eftermiddagsverksamheten under tiden 13.8. - 31.12.2020. Befattningen är på deltid och omfattar max 17 veckotimmar (43,9%). Skolan i samarbete med Folkhälsan ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 16. - 23.6.2020 beaktas vid valet.

Sundom skola är en åk 1-6 skola med 243 elever. Inom eftermiddagsverksamheten går 50-60 elever i åk 1-2.

Som personligt skolgångsbiträde är den huvudasakliga arbetsuppgiften att stöda eleven i vardagliga situationer i eftermiddagsverksamheten, som ordnas av Sundom Morris/Eftis Folkhälsan.

Vasa stad har en lönesättning för skolgångsbiträden som innehåller tre nivåer; i nivå ett , inom vilken denna befattning rör sig, har man mest hans om stödbehov för elever som får undervisning enligt allmänna läroplanen och som fungerar i stort sett som andra elever i olika skolsammanhang.
Innehållet i arbetet kan variera och kräver flexibilitet och samarbetsförmåga. Som stöd för arbetet finns möjlighet till handledning.

Behörighetsvillkor är skolgångsbiträdesexamen, eller annan motsvarande.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i svenska (språkintyg eller svenska som skolbildningsspråk). Sundom skola och Sundom Morris/Eftis är svenskspråkiga, där eleverna undervisas och umgås på svenska.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn. Samarbetsförmåga och god förmåga till interaktion är en förutsättning för att kunna stöda eleverna i deras vardagliga situationer . Vi förutsätter också att du vill lära dig nya saker och att du på ett flexibelt sätt kan ingå i ett team. Erfarenhet av att ha arbetat inom daghem, förskola eller skola räknas som merit.

Vi värdesätter en varm syn på barn, engagemang, ansvarstagande och en god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder en trevlig och stödjande arbetsgemenskap med möjlighet till handledning vid behov.

Den uppgiftsbaserade lönen är ca. 841,41 € (43,9% av nivå 1).

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 32.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Annika Snickars, tfn. 040-5166 046

Bildningssektorn/Sundom skola
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna