Skolgångsbiträde, vikariat - Kirkkonummen kunta

Skolgångsbiträde, vikariat - Kirkkonummen kunta

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar ett vikariat som SKOLGÅNGSBITRÄDE kombinerat med uppgifter som eftisledare i Winellska skolan under tiden 19.11.2019-1.6.2020

Lönen betalas enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.
Ansökningstiden går ut 30.9.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

rektor Kristiina Koli tfn 040 126 9693, e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Kyrkslätts kommun, svensk utbildning, Winellska skolan
Adress: Gesterbybågen 3, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.