Skolgångsbiträde - Vaasan kaupunki

Vikinga skola söker skolgångsbiträden för tiden 13.8.2020- 5.6.2021. Arbetstid 20 h/vecka. Den uppgiftsbaserade lönen är c 996 euro (52% av heltid).

Vikinga skola är en skola med 228 elever i årskurserna 1-6.

Arbetet går ut på att fungera som stöd för elever som får undervisning enligt allmänna läroplanen.
Innehållet i arbetet kan variera och kräver flexibilitet och samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkor är examen för skolgångsbiträde, eller annan motsvarande examen.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i svenska (språkintyg eller svenska som skolbildningsspråk).

Vi förutsätter flexibilitet och intresse för arbete med barn.

Vi värdesätter ansvarstagande, samarbetsförmåga och självständighet i arbetet.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap och glada barn.

Prövotid är fem månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 30.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Inger Nabb, tfn. 040-581 3148

Bildningssektorn/Vikinga skola
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.