test
Skolgångsbiträden till skolor i Korsholm, åk 1-6 - Mustasaaren kunta

Kvevlax lärcenter, Smedsby-Böle skola och Solf skola söker skolgångsbiträden för höstterminen.

Anställningens längd varierar mellan några veckor till några månader. Du kan lämna in en öppen ansökan via Kuntarekry.

Vi söker dig som har intresse för att stöda elevernas utveckling, självkänsla och som uppmuntrar och stimulerar eleverna till egna initiativ och självständighet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom grundläggande utbildning, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd. Vi förutsätter att du har god förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Som skolgångsbiträde bistår du elev/elever i behov av extra stöd i den dagliga verksamheten. Du ger individuell träning, hjälp med material och tekniskt bistånd åt eleven/eleverna i inlärnings- eller andra skolsituationer enligt givna anvisningar. Du befrämjar elevernas utveckling och inlärningsmöjligheter. Du bistår också klassläraren i den dagliga verksamheten.

Behörighetskrav: lämplig utbildning eller arbetserfarenhet för uppgiften.
Arbetet är deltid. Anställningens timantal varierar beroende på de olika skolornas behov. Lön enligt AKTA.

Den som väljs till ett arbetsavtalsförhållande ska vid anställningens början uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2009.
Uppge i din ansökan vilken skola du är intresserad av och precisera när du står till förfogande. Vänligen uppdatera din ansökan vid behov.

Då vi fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av rektor för skolan.
Kvevlax lärcenter: rektor Ulrica Nyström, tfn 0405060683, rektor.kvevlax.larcenter@korsholm.fi.
Smedsby-Böle skola: rektor Lena Sjöholm-Fahllund, tfn 0505181231, rektor.smedsby-bole.skola@korsholm.fi.
Solf skola: rektor Marica Friman, tfn 0447277352, rektor.solf.skola@korsholm.fi.

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, bildningstjänster

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Sinulle suositellut työpaikat