Skolgångshandledare - Sipoon kunta

Skolgångshandledare - Sipoon kunta

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 300 elever och 35 lärare. Skolan ligger i Nickby Hjärta, Sibbo nya skolcentrum som är gemensamt med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Sibbo kommuns svenska utbildningstjänster söker nu FYRA SKOLGÅNGSHANDLEDARE till Kungsvägens skola för tiden 13.8.2019 - 30.5.2020.

Minimiantalet timmar per vecka är 30, variationen beror på förändringar i elevens behov och skolsituation. Förutom de egentliga arbetsuppgifterna att handleda eleven omfattar arbetstiden även att delta i enhetens gemensamma möten, gemensam planering av elevens undervisning tillsammans med läraren och att vid behov delta i nätverksmöten angående eleven.

Behörighetskraven är yrkesexamen för skolgångshandledare eller ledare för morgon och eftermiddagsvården.
Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne. Vi erbjuder den sökande en möjlighet att utveckla nya arbetsmodeller och arbeta tillsammans med vårt ungdomliga och glada team.

Villkor för arbetsförhållanden bestäms enligt AKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen för en heltids befattning (38.75 h/vecka) är 2121,48 euro + eventuella tillägg. Den person som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen (504/2002) samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften tillämpas en prövotid på fem månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 30.5.2019 kl. 16 via nedanstående länk eller i adressen www.sibbo.fi/rekry. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, lämna din ansökning snart. Uppgifter besätts genast då lämpliga personer har hittats.

Lisätietoja

http://www.sibbo.fi

Mera information ger Kungsvägens skolas rektor Jouni Piippo 0406810701 eller jouni.piippo@sibbo.fi

Sibbo kommun
Osoite: Sibbo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Tutustu työnantajaan