Skolgångshandledare - Raaseporin kaupunki

Vi söker en skolgångshandledare till Seminarieskolan för tiden 25.10.2021-5.6.2022. Till uppgiften hör att stöda elever inom den allmänna undervisningen i lärandet och skolgången. Vi söker en person som gärna jobbar i team, är intresserad av att utvecklas i sin egen yrkesroll och alltid har elevens bästa i åtanke. För att lyckas i arbetet krävs god social kompetens, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Arbetstiden är 24+2h/vecka. Den som väljs till befattningen bör uppvisa ett straffregisterutdrag (504/2002) innan arbetet inleds.

Läs mer

https://www.raseborg.fi/seminarieskolan/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mia Haglund, tfn. 019 289 3711, epost: mia.haglund@raseborg.fi

Lär dig mer om oss

Raseborg stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildning, svenska, Seminarieskolan

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Ladugårdsgatan 1-3, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat