Skip to main content
test
Skolgångshandledare - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som skolgångshandledare kombinerat med uppgifter inom eftermiddagsverksamhet på deltid i Bobäcks skola för tiden 22.8.2022 - 2.6.2023.

Bobäcks skola är en svenskspråkig skola med ca 140 elever i den östra utkanten av Kyrkslätt, med relativt goda bussförbindelser till Köklax och Kyrkslätt. Skolan har en personal på 10 lärare, 5 skolgångshandledare, elevvårdspersonal och en skolvärd.

Till arbetsuppgifterna hör skolgångshandledaruppgifter i årskurs 1-6 och arbete inom skolans Morgon- och Eftermiddagsverksamhet. Hos oss blir du del av ett skolgångshandledarteam på 5 personer, som utöver handledaruppgifterna jobbar tillsammans inom vår morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det finns goda möjligheter att påverka innehållet i eftermiddagsverksamheten. Under gemensam planeringstid jobbar vi tillsammans för en kvalitativ verksamhet. Arbetsspråket är svenska.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998).
Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi arbetsnyckel (439796). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Ansökningstiden går ut 15.8.2022 kl. 12.00.

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/bobacks-skolas-egna-sidor

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bobäck skolans rektor Teresia Kajanti tfn 040 1269 303 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Bobäcks skola är en skola för årskurs 1-6 med ca 140 elever, 10 lärare och 5 skolgångshandledare. Vi jobbar i det natursköna Bobäck, med skogen intill skolgården. För mer information om Bobäck skola, besök vår hemsida: https://www.kyrkslatt.fi/bobacks-skolas-egna-sidor


Adress: Gränsnäsvägen 11, 02440 Luoma

Sinulle suositellut työpaikat