Skip to main content
test

Vill du jobba som skolgångshandledare i Lovisa?
Vi söker skolgångshandledare i tidsbundna anställningar för den grundläggande utbildningen i Lovisa stad.
Placeringsställe i början av arbetsförhållandet är Generalshagens skola eller Lovisavikens skola.

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 12 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Vi erbjuder jobb såväl inom allmänundervisningen som specialundervisningen. Arbetsförhållandena inleds huvudsakligen från och med 12.8.2022. För de tidsbundna arbetsförhållandena är anställningstiden läsårets arbetsdagar. Arbetstiden är 25 timmar per vecka.

För arbetsförhållanden bör du ha skolgångshandledarutbildning eller annan lämplig utbildning enligt Lovisa stads kriterier. Även lämpligheten för uppgiften beaktas. För att uppgiften tidvis utgår från elevens behov kan vi i vissa fall prioritera kontinuiteten framom utbildning. Vi värdesätter arbetserfarenhet av jobb med barn och ungdomar. Erfarenhet av specialbarn räknas som merit. Ifall du är intresserad av att jobba som skolgångshandledare och inte har utbildning för uppgiften kan det även vara möjligt med läroavtal.

Meddela i samband med ansökan den enhet som du föredrar.

Rektorerna tar genast efter ansökningstidens slut kontakt för en intervju utgående från ansökningarna, arbetserfarenheten, utbildningen och lämpligheten för uppgiften.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senaste två veckor efter att uppgiften tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Uppgifterna besätts med en prövotid på 4 månader.

Vänligen inlämna Er elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör bifogas intyg över sökandes behörighet.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger rektor Lotta Juslin tfn 044 0555 340 och rektor Petra Paakkanen tfn 044 0555 887, email, förnamn.efternamn@edu.loviisa.fi.

Lär dig mer om oss

Centralen för bildning och välfärd

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Karlskronabulevarden 8, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat