Skip to main content
test
Skolgångshandledare - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar tre befattningar som skolgångshandledare kombinerat med uppgifter som eftisledare i Winellska skolan fr.o.m. 22.8.2022.

Den som anställs skall uppvisa ett straffregistersutdrag (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 458067). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 19.8.2022 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Kristiina Koli tfn 040 126 9693 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Bildnings- och fritidstjänser, Svensk utbildning, Winellska skolan

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Gesterbybågen 3, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat