Skip to main content
test
Skolgångshandledare - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svenska utbildningstjänster ledigförklarar en befattning som skolgångshandledare kombinerat med uppgifter som eftisledare i Winellska skolan för tiden 29.9.2023 - 31.5.2024.

Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet.
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi arbetsnyckel (533358). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 14.6.2023 kl. 12.00.

Läs mer

https://www.winellskaskolan.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Katri Vepsä rektor för Winellska skolan, katri.vepsa@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Kirkkonummen kunta, Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Servicegruppen för utbildningstjänsterna, Svenska skolors kanslier, Winellska skolan

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: Gesterbybågen 3, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat