Skolgångshandledare - Lohjan kaupunki

Skolgångshandledare - Lohjan kaupunki

Virkby skola söker en engagerad skolgångshandledare med goda kunskaper och färdigheter att på ett mångsidigt sätt stödja elevens skolgång och dess planering.

Det är fråga om en fast anställning på deltid (28 h 22 min/vecka).

Behörighetsvillkoret är yrkesexamen för skolgångsbiträde eller någon annan motsvarande examen och flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Lönen är enligt AKTA.

Vid besättning av tjänsten följs 6 månaders prövotid. Innan den valda tillträder tjänsten eller innan prövotiden går ut ska hon eller han uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Den som anställs ska innan valet fastställs visa upp ett utdrag ur straffregistret enligt lagen 504/2002.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

rektor Monica Lemberg tfn 044 374 0157, monica.lemberg@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-167-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Virkby skola
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren