Skolgångshandledare, Salpar skola - Sipoon kunta

Salpar skola finns nära Kalkstrand, i sydöstra delen av Sibbo. Vår ambition är att vara en hälsofrämjande skola som genom att se, höra och bekräfta varje enskild elev skapar förutsättningar för en trygg och god grundläggande utbildning och inlärning.

Skolan sätter stor vikt vid elevernas mentala och fysiska hälsa. Den omgivande naturen är en tillgång som används aktivt under hela skolåret. Likaså är temadagar och ämnesövergripande projekt och åldersblandade grupper en del av skolvardagen. I skolan med ca 40 elever arbetar tre klasslärare och två skolgångshandledare.

Vi söker nu en SKOLGÅNGSHANDLEDARE för tiden 9.8.2021 - 4.6.2022 till Salpar skola.

Veckoarbetstid är 30 timmar per vecka. Förutom de egentliga arbetsuppgifterna att handleda eleven omfattar arbetstiden även att delta i enhetens gemensamma möten, gemensam planering av elevens undervisning tillsammans med läraren och att vid behov delta i nätverksmöten angående eleven.

Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne. Vi erbjuder den sökande en möjlighet att utveckla nya arbetsmodeller och arbeta tillsammans med vårt ungdomliga och glada team.

Behörighetskraven är yrkesexamen till exempel för skolgångshandledare eller ledare för morgon-/eftermiddagsverksamheten eller närvårdare (kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga) eller annan lämplig utbildning. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne.

Lönen bestäms enligt AKTA. Den person som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen (504/2002) och ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 30.7.2021 kl. 16 via länken nedan eller i adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg ska visas upp i original vid en eventuell intervju.

Vi inleder möjliga intervjuerna redan under ansökningstiden, lämna din ansökning snart. Uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats.

Lisätietoja

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/salpar-skola/
https://www.sipoo.fi/sv/

Tutustu työnantajaan
  • Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster
  • Työpaikka
  • 370348
  • 9.8.2021
  • Enligt AKTA
  • 28.6.2021 - 30.7.2021 16:00
  • Uusimaa

Yhteystietomme

Mera information ger Salpar skolas rektor Kasper Nyberg tfn. 040 1914451 eller kasper.nyberg(at)sibbo.fi.

Lisätietoja

Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Osoite: Salparvägen 11, 01180 Kalkkiranta
Sipoon kunta - Savuton työpaikka Sipoon kunta - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat