Skip to main content
test
Skolgångshandledare till KLC och Solf skola - Mustasaaren kunta

Korsholms kommun söker skolgångshandledare för tiden 8.1 - 1.6.2024 med avbrott för skolans lovtider. Vi söker en skolgångshandledare till Kvevlax lärcenter och en till Solf skola.
Arbetstiden för skolgångshandledaren vid Kvevlax lärcenter är 22h 40 min/vecka.
Arbetstiden för skolgångshandledaren vid Solf skola är 29 h/vecka.

Vid Korsholms kommun anställs man som skolgångshandledare i kommunen och inte vid en specifik skola. Därför kan du erbjudas arbete vid någon av dessa skolor, men i din ansökan får du ge önskemål om vilken skola du önskar jobba i som första placering.

Vi söker en person som har intresse för att stöda elevernas utveckling, självkänsla och som uppmuntrar och stimulerar eleverna till egna initiativ och självständighet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom grundläggande utbildning, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd. Eftersom skolans undervisningsspråk är svenska förutsätter vi att du har god förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Som skolgångshandledare bistår du elev/elever i behov av extra stöd i den dagliga verksamheten. Du ger individuell träning, hjälp med material och tekniskt bistånd åt eleven/eleverna i inlärnings- eller andra skolsituationer enligt givna anvisningar. Du befrämjar elevernas utveckling och inlärningsmöjligheter. Du bistår också klassläraren och specialläraren i den dagliga verksamheten. Arbetet sker i klass, i liten grupp eller med ansvar för enskild elev.

Behörighetskrav är skolgångshandledare eller annan lämplig utbildning eller arbetserfarenhet för uppgiften. Lön enligt AKTA. Prövotid tre månader.
De som väljs ska vid anställningens början uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002.

Vi erbjuder en varm arbetsgemenskap med positiva och inkluderande arbetsteam. Korsholms kommun erbjuder sina anställda motions- och kulturförmåner via det digitala betalningsmedlet ePassi.

Välkommen med din ansökan via Kuntarekry, arbetsnyckel 564919, senast 1.12.2023 kl. 15.

Sökande kan eventuellt intervjuas innan ansökningstiden utgår, så att platsen kan tillsättas så snart som möjligt efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa mera om
Kvevlax lärcenter: https://korsholm.fi/barn-och-skola/grundlaggande-utbildning/vara-skolor/kvevlax-larcenter
Solf skola: https://korsholm.fi/barn-och-skola/grundlaggande-utbildning/vara-skolor/solf-skola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Kvevlax lärcenter: Ulrica Nyström, 040 506 0683, rektor.kvevlax.larcenter@korsholm.fi
Rektor Solf skola: Marica Friman, 044 727 7351, rektor.solf.skola@korsholm.fi
Undervisningschef: Linda Felixson, 044 424 0330, linda.felixson@mustasaari.fi

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, bildningstjänster

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1100 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Sinulle suositellut työpaikat