Skolgångshandledare - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Vi söker en skolgångshandledare till S:t Olofskolan för läsåret 2021-2022.

S:t Olofsskolan är Åbos svenska skola för elever på åk 7-9, en skola med ca 450 elever. Skolan söker en skolgångahandledare på deltid.

Vi söker dig som har förmåga att handleda elever med olika funktionsvariationer, du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du är en person som är motiverad, initiativtagande och som tycker om att arbeta i team. Välkommen i vår gemenskap!

Behörighetskravet för befattningen är lämplig yrkesexamen. I avsaknad av behöriga sökande kan också en person som saknar formell behörighet beaktas vid valet

Den som väljs bör uppvisa godtagbart straffregisterutdrag före tillträdandet. Befattningarna besätts 8.11.2021-4.6.2022 med prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

S:t Olofsskolans rektor Christer Karlsson tfn 050 432 3662, christer.karlsson(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, S:t Olofsskolan

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Klostergatan 11, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat