Skolkurator - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker en skolkurator för visstidsanställning tills 2.5.2021 till Järnefelts högstadieområde.

Som skolkurator arbetar du på individ-, grupp- och gemenskapsnivå. Din expertis om elevernas sociala utveckling, sociala färdigheter samt faktorer som stärker det sociala välbefinnandet behövs inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Dina arbetsuppgifter omfattar stödsamtal med elever, att erbjuda konsultation för skolans personal samt samarbete med hemmen. Du arbetar också med elevgrupper och klasser. Du medverkar i skolspecifika elevvårdsgrupper och deltar så som expert på det sociala området i skolan i planeringen och genomförandet av skolans gemensamma elevvårdsarbete.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och utmanande arbetsfält samt en arbetsgemenskap som brinner för att utveckla elevvårdsarbetet och ett stöd från teamet samt en regelbunden arbetshandledning.

Vi förutsätter av dig ett genuint tvärprofessionellt sätt att samarbeta med utgångspunkt i starkt engagemang i skolgemenskapen tillsammans med eleverna, lärarna, vårdnadshavarna samt andra samverkansgrupper. Vi ser gärna att du också har aktuell kunskap om elevhälsa inom den grundläggande utbildningen och har möjlighet att använda egen bil.

I kuratorns arbete behöver du bra problemlösningsförmåga, kompetens i nätverksarbete och intresse att utveckla både det gemensamma och individuella elevvårdsarbetet. Arbetsspråket är finska. I arbetet kan ingå sporadiskt kvällsarbete.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt 7 § i lagen om elev- och studerandevård.

Lönen fastställs enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 45.

Mer information om befattningen ges av:
ansvarig kurator Kerstin Sundqvist-Valtari 044 3740028
specialsakkunnig Jaana Törnqvist, tfn 044 374 3739

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 30.10.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-300-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Serviceområdet för barn, unga och familjer
Adress: Helsingiusvägen 56, 08700 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka