Skolpsykolog - Loviisan kaupunki

Skolpsykolog - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.
Lovisa har ett gemensamt skolavtal med grannkommunen Lappträsk.

Vi behöver förstärkning till vårt skolkurators- och skolpsykologteam där du har en möjlighet att vara med och främja utvecklandet av barns och ungas psykiska välmående. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande jobb.

Du får en gedigen introduktion samt en möjlighet till professionell utveckling i en kunnig och inspirerande mångprofessionell gemenskap. I elev- och studerandevården fungerar för tillfället två skolpsykologer och fyra skolkuratorer. Vi vill erbjuda människonära service av hög kvalitet i studerandevården och därför söker vi förstärkning till vårt team.

Som vår skolpsykolog deltar du i den generella och individuella elevvården. Till dina uppgifter hör elevens individuella stöd och handledning i anslutning till inlärning och välfärd, kartläggning av inlärningssvårigheter samt deltagande i den mångprofessionella expertgruppens arbete. I det generella arbetet deltar du i den skolvisa elevvårdens verksamhet, ger konsultation för den övriga personalen samt är med och planerar och förverkligar metoder och modeller gällande enheternas och områdets välmående.

Till ditt klientel hör studeranden från båda språkgrupperna. Vi förväntar av dig tvåspråkighet, god interaktions- och samarbetsförmåga samt beredskap till mångprofessionellt samarbete. För att klara av uppgifterna bör du ha ett självständigt arbetssätt samt en bra organisationsförmåga av det egna arbetet. Vi värdesätter kännedom om skolvärlden, erfarenhet av att jobba med barn samt av mångprofessionellt nätverksarbete. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad psykolog.

Till skolpsykologerna i Lovisa stad erbjuder vi regelbunden personlig arbetshandledning. Möjlighet till egen bil är nödvändig. Som ett grönt val har Lovisa stad elbilar till sitt förfogande.

Arbetstiden är 38,25 h/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 845,54 €.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, PB 77, 07901 LOVISA.

Ett godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är 6 månader.

Lisätietoja

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger ansvarig skolkurator Nina Böhls-Nybonn, nina.bohls-nybonn@edu.loviisa.fi, tfn 0440 555 292 eller utbildningschef Timo Tenhunen, timo.tenhunen@loviisa.fi, tfn 0440 555 332

Centralen för bildning och välfärd
Osoite: Karlskronabulevarden 8, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Tutustu työnantajaan