Skolpsykolog - Vörå kommun

Skolpsykolog - Vörå kommun

Vi söker en SKOLPSYKOLOG till bildningsväsendet i Vörå kommun på heltid (37 timmar och 30 minuter/vecka) snarast och tillsvidare.

Lön enligt AKTA.

Prövotid sex månader.

Straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas före tillträde.

Behörighetskrav: Leg. psykolog. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Vi värdesätter erfarenhet av arbete med människor, empati, tålamod, flexibilitet, god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.

Du jobbar som en del av elevvårdsteamet tillsammans med bl.a. läkare, hälsovårdare och kuratorer.
Du arbetar:
- förebyggande för hela skolans (inklusive förskolans) välmående.
- stöder eleverna i deras skolgång, inlärning, utveckling och psykiska välmående.
- fungerar som stöd för undervisningspersonal i ärenden som gäller oro kring en elevs inlärning, utveckling eller psykiska välmående

Tidigare ansökningar beaktas.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Förfrågningar kan göras till bildningsdirektör Helena Emaus tel. 0505170168 eller 06-382 1600, kanslitid må-fre. 9-16

Vi önskar elektroniska ansökningar via kuntarekry.fi och skall vara hos oss senast den 19.12.2019 kl. 12.00

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till bildningsdirektör Helena Emaus tel. 0505170168 eller 06-382 1600, kanslitid må-fre. 9-16

Vörå kommun
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.