Skolpsykolog - Kirkkonummen kunta

Skolpsykologtjänst från och med 15.9.2020 eller enligt överenskommelse.

Inom Kyrkslätt kommuns bildningsväsende lediganslås en ordinarie tjänst som skolpsykolog. Skolpsykologen som söks arbetar huvudsakligen inom småbarnspedagogik, i förskolorna och i två mindre skolor där det går elever på åk.1-4 och åk.1-6. Eftersom enheterna är flera har barn/elevantalet begränsats till ca. 560. Genom ett nära samarbete med småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens lärare och speciallärare vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter.

Skolpsykologen jobbar som en del av det svenskspråkiga elevvårdsteamet som består av 3 psykologer och 2 kuratorer. Teamet träffas regelbundet för att utveckla elevvårdsarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i daghem, förskolor och skolor består huvudsakligen av konsultationer, individuella bedömningar, samarbete med elever, vårdnadshavare och personal, stödsamtal, nätverksmöten, generell elevvård och utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Psykologerna har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor och arbetstid bestäms i enlighet med AKTA. Grundlönen är 3600,94 euro/mån.

Prövotid 6 månader.

Behörighetskrav är legitimerad psykolog. Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag före arbetsavtalets undertecknande.

Intervjuer påbörjas redan under ansökningstiden.

Ansökan bör inlämnas senast 14.8.2020 kl. 12 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi ( arbetsnyckel 301627).
Om det inte är möjligt kan ansökan sändas till Kyrkslätt kommun, skolpsykolog Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till skolpsykolog Helena Björkqvist tel. 040-7290524 eller e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Bildnings- och fritidstjänster i Kyrkslätts kommun, Svensk förskoleverksamhet och utbildning
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.