Skolpsykolog - Kirkkonummen kunta

En tjänst som skolpsykolog från och med 01.05.2021 eller enligt överenskommelse.

Inom Kyrkslätt kommuns bildningsväsende lediganslås en ordinarie tjänst som skolpsykolog. Skolpsykologen som söks arbetar huvudsakligen inom småbarnspedagogiken, i förskolorna och i en mindre skola med årskurserna 1-4 och årskurserna 1-6. Eftersom enheterna är flera har barn/elevantalet begränsats till ca. 550. Genom ett nära samarbete med småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens lärare, speciallärare och kurator vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter.

Skolpsykologen jobbar som en del av det svenskspråkiga elevvårdsteamet som består av 3 psykologer och 3 kuratorer. Teamet träffas regelbundet för att utveckla elevvårdsarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i daghem, förskolor och skolor består huvudsakligen av konsultationer, individuella bedömningar, samarbete med elever, vårdnadshavare och personal, stödsamtal, nätverksmöten, generell elevvård samt utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Psykologerna har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor och arbetstid bestäms i enlighet med AKTA. Grundlönen är 3644,87 euro.
Prövotid 6 månader.

Behörighetskrav är legitimerad psykolog. Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag samt ett godtagbart intyg över hälsotillståndet innan arbetet inleds.

Ansökan bör inlämnas senast 12.04.2021 kl. 12 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 325704).
Om det inte är möjligt kan ansökan sändas till Kyrkslätt kommun, chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist tel. 040-7290524 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Bildnings- och fritidstjänster, Svensk utbildning
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Sinulle suositellut työpaikat