Skolpsykolog - Hangon kaupunki

Bildningsväsendet i Hangö stad söker en andra skolpsykolog utöver den redan befintliga skolpsykologbefattningen.

I Hangö finns såväl finsk- som svenskspråkiga skolor. Vi söker i första hand en skolpsykolog till de svenskspråkiga skolorna och förskolorna. Till elevvårdsteamet hör också två skolkuratorer som arbetar inom det egna språkområdet.

Till skolpsykologens arbete hör gemensamt och individuellt elevvårdsarbete i skolorna. Skolpsykologens arbetsbild är mångsidig och till arbetsuppgifterna hör bl.a. att undersöka inlärningssvårigheter, att planera stödåtgärder, att utvärdera det psykiska välbefinnandet samt att ge samtalsstöd och handledning till elever, föräldrar och personal i skolorna. Enligt överenskommelse kan även arbete med barn under skolåldern och deras familjer ingå i arbetsbilden.

Vi erbjuder dig:
- en konkurrenskraftig lön (uppgiftsrelaterad lön 3714 €/mån)
- introducering i arbetsuppgifterna, aktivt stöd av kollegerna och regelbunden arbetshandledning
- en varm och entusiastisk arbetsgemenskap
- en mångsidig och intressant arbetsbild
- ett måttligt elevantal
- en uppmuntrande förman som förhåller sig positivt till utveckling och utbildning

Behörighetskraven är legitimerad psykolog. Erfarenhet av att arbeta med barn och unga, kännedom om skolvärlden samt tvåspråkighet räknas som merit, men även nyutexaminerade och sökande som talar svagare finska är välkomna.
Prövotiden är sex månader.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Mer om arbetsgivaren

Skolpsykolog Jenny Olsson-Korsu, tel. 0400 627 777 e-post: jenny.olsson-korsu@hanko.fi
Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, tel. 040 596 3249 e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

Hangö stad, Bildningsväsende
Adress: Halmstadsgatan 7 B, 10900 Hanko

Hangö stad Bildningsväsendet Elev- och studerandeantal inom förskola, grundundervisning och gymnasiet i Hangö stad är i detta skede 872 , av vilka 467 går i finsk skola och 405 i svensk skola.

Sinulle suositellut työpaikat