Skolpsykolog - Espoon kaupunki

Skolpsykolog - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Skolpsykologen har en framträdande roll då det gäller att utreda elevers svårigheter i undervisning och planera stödåtgärder. Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård. Skolpsykologen arbetar med elever i olika svenskspråkiga skolor. Kom med i vårt team med 5 kuratorer och 4 psykologer! Anställningen börjar i augusti 2019.
Behörighetskrav: Legitimerad psykolog.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och samarbetsförmåga.

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 050 363 2937 fornamn.efternamn@espoo.fi Ledande skolpsykolog Joakim Jäntti 050 468 3410 fornamn.efternamn@espoo.fi

Svenska bildningstjänster
Adress: Kamrersvägen 3 b, 02770 Espoo

Mer om arbetsgivaren