Skolpsykolog - Espoon kaupunki

Skolpsykolog - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Kom med i vårt mångprofessionella team!

Som skolpsykolog har du en framträdande roll då det gäller att utreda elevers svårigheter i undervisning och planera stödåtgärder. Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård. Som skolpsykolog arbetar du med elever i olika svenskspråkiga skolor.

Kom med i vårt team med 5 kuratorer och 5 psykologer!

Anställningen börjar enligt överenskommelse.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och samarbetsförmåga.

Vi värdesätter flexibilitet.

Mer om arbetsgivaren

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 050 363 2937