Skip to main content
test
Skolpsykolog - Kokkolan kaupunki

Det finns mycket man kan se och göra i Karleby oberoende av om du är ung, äldre, ensam, på tu man hand eller har familj. Karleby har år 2020 beviljats UNICEFs utmärkelse En barnvänlig kommun. Modellen hjälper oss att fatta rätta beslut med tanke på barns välbefinnande när det gäller vardagstjänster för barn och kommunens förvaltning. Karleby har aktivt utvecklat nya lärmiljöer och arbetet för att säkerställa barns och ungas goda tillväxt och utveckling i vår stad fortsätter. Det finns utmärkta förutsättningar för hobbyverksamhet och aktiviteter i Karleby tack vare de otaliga möjligheter som nationalstadsparken, havet och naturen erbjuder. Varmt välkommen som skolpsykolog till Karleby!

Karleby stads bildningsväsende lediganslår EN BEFATTNING SOM SKOLPSYKOLOG för tills vidare gällande anställningsförhållande fr.o.m. 1.9.2022. Utöver ett anställningsförhållande på heltid erbjuder vi möjligheten att jobba deltid. Det går också att förhandla om tidpunkten när arbetet inleds.

I egenskap av skolpsykolog ingår du i ett elevvårdsteam i vilket fr.o.m. 1.6 finns 11 skolpsykologer, tio skolkuratorer och tre ansvariga kuratorer. Hos oss kan du på ett mångsidigt och kreativt sätt förverkliga individuell och gemensam elevvård. God interaktionsförmåga, förmåga till självständigt arbete och teamarbete samt ett utvecklande och ansvarsfullt arbetsgrepp är till hjälp för framgång i arbetet. Behörighetskrav är behörighet som legitimerad psykolog. I brist på behöriga sökande beaktar vi även studerande som är i slutskedet av sina studier. Inledandet av arbetet stöds med god introduktion. Stöd i arbetet är också veckovisa teammöten, regelbunden arbetshandledning och möjlighet till arbete på distans.

Anställningsförhållandets villkor och avlöning bestäms enligt social- och hälsovårdssektorns SH-avtal. En legitimerad skolpsykologs uppgiftsrelaterade lön i Karleby undervisningstjänster är 4020,41 euro i månaden och arbetstiden är 37 h 45 min. per vecka. Den som blir vald ska lämna in företagsläkarens utlåtande över hälsotillståndet (inkl. drogtest) samt visa upp ett straffregisterutdrag enligt lag 504 / 2002 senast inom 30 dagar från tilldelningen av beslutet om valet. För befattningen gäller en prövotid på sex månader.

Mera information ger (till 30.6.) ledande skolpsykolog Johanna Puumala tfn 040 806 5352 (på finska), skolpsykolog Anna-Karin Noromies tfn 040 806 8426 (på svenska), e-post: fornamn.efternamn(at)edu.kokkola.fi samt utvecklingschef Mika Sarkkinen tfn 040 489 2128, e-post: fornamn.efternamn(at)kokkola.fi

Ansökan bör lämnas in via Kuntarekry senast 31.7.2022. Den som inte har möjlighet att göra sin ansökan elektroniskt kan skicka sin skriftliga ansökan till adressen Karleby stad / bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger (till 30.6.) ledande skolpsykolog Johanna Puumala tfn 040 806 5352 (på finska), skolpsykolog Anna-Karin Noromies tfn 040 806 8426 (på svenska), e-post: fornamn.efternamn(at)edu.kokkola.fi samt utvecklingschef Mika Sarkkinen tfn 040 489 2128, e-post: fornamn.efternamn(at)kokkola.fi

Lär dig mer om oss

Karleby stad, bildningsväsendet

Karleby stad, bildningsväsendet, bibliotek Dagens Karleby är Mellersta Österbottens landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Då invånarna i de omkringliggande kommunerna räknas med utnyttjas tjänsterna av över 140 000 personer. Mångsidiga evenemang, turismen och semesterboende lockar besökare till staden. Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 kunniga inom olika branscher.

KARLEBY Vi har en bredare horisont.


Adress: Salutorget 5, 67101 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat