Skolpsykolog - Lohjan kaupunki

Kom med i vårt professionella skolpsykologteam i Lojo!

Vi behöver förstärkning i det kompetenta och motiverade teamet av skolpsykologer i Lojo. Vi har plats för tre nya skolpsykologer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Som psykolog deltar du både i den generellt och individuellt inriktade elevhälsan. Till dina uppgifter hör individuellt stöd och handledning för eleven när det gäller lärande och välbefinnande, kartläggning av inlärningssvårigheter och deltagande i arbetet i en sektorsövergripande expertgrupp. I det generellt inriktade arbetet deltar du i det läroanstaltsspecifika och regionala elevhälsoarbetet, ger konsultation till den övriga personalen och planerar och genomför insatser och modeller som främjar välbefinnandet i läroanstalten och området.

Som medlem av psykologteamet har du en möjlighet att vara involverad i främjandet av det psykiska välbefinnandet hos barn och unga. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete, en omfattande introduktion i arbetet samt ett starkt kollektivt och professionellt stöd från teamet. Psykologteamet har också en regelbunden arbetshandledning.

Vi förutsätter behörighet som legitimerad psykolog, goda interpersonella färdigheter och samarbetsförmåga och beredskap för tvärprofessionellt samarbete. Framgång i arbetet förutsätter ett självständigt arbetssätt och en god förmåga att organisera det egna arbetet. För att kunna sköta arbetet är det nödvändigt att ha egen bil. Arbetsspråket är finska.

Vi uppskattar kunskap om skolvärlden samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga och sektorsövergripande nätverksarbete.

Behörighetsvillkoret är behörighet som legitimerad psykolog.

Lönen fastställs enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls veckorna 49 och 50.

Mer information om arbetet ges av:
Kontaktpersonen för skolpsykologerna Niina Wessman, tfn 050 529 9867
Chefen för elevhälsan Jaana Törnqvist, tfn 044 374 3739

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 27.11.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-325-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Serviceområdet för barn, unga och familjer
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka