Skolpsykolog, Svenska bildningstjänster - Espoon kaupunki

Kom med i vårt mångsprofessionella team med 5 psykologer och 5 kuratorer!

Svenska bildningstjänser söker nu en skolpsykologvikarie som arbetar max 90% per vecka.

Som skolpsykolog har du en framträdande roll då det gäller att utreda elevers svårigheter i undervisning och planera stödåtgärder, Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård. Som skolpsykolog arbetar du med elever i några svenskspråkiga förskolor och skolor.

Du har möjlighet till individuell arbetshandledning och planenlig kompetensutveckling.

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Arbetsplats: Svenska bildningstjänster

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog

Vi förutsätter: utmärkta kunskaper i svenska och samarbetsförmåga.

Vi värdesätter: flexibilitet.

Svenska bildningstjänster utvecklar och utvärderar den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, ungdomsverksamheten, Esbo Arbis och kulturverksamheten i Esbo. Vi erbjuder våra arbetstagare intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter i en mångprofessionell och positiv arbetsgemenskap.

Tutustu työnantajaan

Ytterligare upplysningar ger: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 0503632937 och outi.saloranta-eriksson@espoo.fi

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster
Osoite: Kamrersvägen 3 B, 02770 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!