Skolpsykolog - Vaasan kaupunki

Skolpsykolog - Vaasan kaupunki

Inom finskspråkiga grundläggande utbildning utlyses två tjänster som skolpsykolog från och med 12.8.2019.

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör både individuellt och generellt inriktat elevvårdsarbete. I det individuella arbetet ingår bl.a. bedömning av svårigheter i inlärningen och skolgången samt planering av stödåtgärder, kortterapeutiska stödsamtal, stödande av föräldraskap och lärarkonsultationer. Skolpsykologen fungerar också som en del av skolornas generellt inriktade elevvårdsarbete. Målet för skolpsykologens arbete är att stöda det psykiska välbefinnandet bland barn och unga samt deras skolgång i samarbete med skolans aktörer, samarbetsparter och vårdnadshavarna.

Inom Vasas finskspråkiga grundläggande utbildning finns sammanlagt 6,5 tjänster som skolpsykolog. Som medlem i teamet har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för främjande av det psykiska välbefinnandet bland barn och ungdomar. Jobspråket är finska.

Behörighetsvillkor är examen som legitimerad psykolog.

Vi förutsätter förmåga till mångproffessionellt samarbete. Möjlighet att använda egen bil.

Vi värdesätter kännedom om undervisningsbranchen samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Därtill värdesätter vi ansvarstagande för främjandet av välbefinnandet inom skolgemenskapen tillsammans med skolans övriga personal.

Uppgiftsrelaterade lönen är 3838,00 € / mån. + erfarenhetstillägg enligt AKTA.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Områdes rektor Johanna Olsson tfn. 040 510 0717

Bildningssektor / Finskspråkig grundläggande utbildning
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren