Skolpsykolog - Vaasan kaupunki

Vasa stads finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildning utlyses två deltidstjänster (50%) som skolpsykolog att sökas fr.o.m. 3.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 26.3.-9.4.2020 beaktas vid valet.

Du kan söka en tjänst på 50% inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen eller en tjänst på 50% inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen eller om du har goda kunskaper i båda språken kan du söka båda tjänsterna som en heltidstjänst på 100%.

Inom den svenskspråkiga och den finskspråkiga grundläggande utbildningen arbetar flera skolpsykologer. Som medlem i skolpsykologteamet har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för främjandet av det psykiska välbefinnandet bland eleverna och välbefinnandet för hela skolgemenskapen.

Som skolpsykolog arbetar du i skolor med elever i åk 1-9 och i förskolor främst i form av konsultativt stöd. Skolpsykologerna har även egna arbetsutrymmen för klientbesök, undersökningar och individuella samtal. Skolpsykologerna hör under förvaltningen för den grundläggande utbildningen.

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör både individuellt och generellt inriktat elevvårdsarbete. I det individuella arbetet ingår bl.a. bedömning av svårigheter i inlärningen och skolgången samt planering av stödåtgärder, kortterapeutiska stödsamtal, stödjande av föräldraskap och lärarkonsultationer.

Skolpsykologen fungerar också som en del av skolornas generellt inriktade elevvårdsarbete. Målet för skolpsykologens arbete är att stöda det psykiska välbefinnandet bland barn och unga samt deras skolgång i samarbete med skolans aktörer, samarbetsparter och vårdnadshavarna. Skolpsykologerna arbetar i team tillsammans med skolkuratorerna.

Behörighetsvillkor är legitimerad psykolog.

Språkkunskapskrav: om du söker båda tjänsterna är språkkravet goda kunskaper i båda språken (språkintyg).

Vi förutsätter:
- förmåga att arbeta i mångprofessionella team
- flexibilitet och lösningsinriktat arbetssätt
- förmåga till ett självständigt arbetsgrepp och beslutsfattande
- god kännedom om psykologiska undersökningsredskap och -resultat
- goda samarbets- och interaktionsfärdigheter samt problemlösningsförmåga
- möjlighet att använda egen bil i arbetet

Vi värdesätter:
- erfarenhet av arbete med barn och unga och kännedom om den grundläggande utbildningen
- tillämpande av yrkeskompetensen och ett konsultativt arbetsgrepp inom samarbetsnätverken
- kännedom om lagstiftningen som styr arbetet
- positivt förhållningssätt

Vi erbjuder konkurenskraftig lön.

Den uppgiftsbaserade lönen är 3838 €.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Skoldirektör Marianne West tfn 0407773 225
marienne.west(at)vaasa.fi
Aluerehtori Jyrki Jokinen tfn 0407568 618
jyrki.jokinen(at)edu.vaasa.fi

Finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildning
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.