Skolsekreterare - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som skolsekreterare i Kyrkslätts gymnasium fr.o.m. 1.9.2020.

Kyrkslätts gymnasium är det enda svenska gymnasiet i Kyrkslätt. Ca 210 studerande studerar endera på gymnasiets allmänna linje eller på företagarlinjen.

Skolsekreterarens arbetsuppgifter består av mångsidiga elev- och personalförvaltningsuppgifter, ekonomiförvaltning och kundbetjäning för olika parter. Dessutom utför skolsekreteraren allmänna förvaltningsuppgifter såsom arkivering och beredning av handlingar.

Behörighetskraven är lämplig yrkesinriktad examen (institutnivå eller motsvarande) eller på annat sätt inhämtade kunskaper och färdigheter. Vi förväntar oss erfarenhet av kontorsarbete. Till fördel räknas erfarenhet av arbetsuppgifter inom den kommunala sektorn samt av program som bl.a. Rondo, WebRegistrering, Primus och Wilma. Dessutom är kunskaper om arkivering och kännedom om lagar och förordningar som berör skolsekreterarens arbete ett plus.

Lönen utgår enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 10.8.2020 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Christina Broman (fr.o.m. 3.8), 050 413 7477, förnamn.efternamn@kyrkslatt.fi

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Ruotsinkielinen opetus, Kyrkslätts gymnasium
Adress: Ervastvägen 2, 02401 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Läs mer om oss på www.kyrkslatt.fi.