Skolsekreterare (SIH-1) - Loviisan kaupunki

Skolsekreterare (SIH-1) - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Lovisa stad söker en skolsekreterare till ett ordinarie arbetsförhållande fr.o.m. 29.07.2019. Uppgiften är gemensam för Lovisanejdens högstadium och Lovisa Gymnasium.

Lovisanejdens högstadium har ca 250 elever och 30 lärare, Lovisa Gymnasium ca 120 studerande och 10 lärare. Skolorna står inför många förändringar, Lovisanejdens högstadium byter namn till Lovisavikens skola fr.o.m. 01.08.2019 och under läsåret 2019-2020 flyttar skolan in i sitt nybyggda skolhus i trä. Under planeringen och byggandet av den nya fastigheten har särskild uppmärksamhet lagts vid lösningar som bidrar till en frisk skola. Byggnaden, där såväl gymnasiet och högstadiet verkar, kommer under 2020 att genomgå en omfattande renovering.

Vi erbjuder en stimulerande arbetsgemenskap med en stark samhörighet och ett diskuterande arbetssätt.

Till skolsekreterarens arbetsuppgifter hör förutom uppgifter inom elev-, personal-, löne- och skoladministrationen även kundbetjäning, arkivering, beställningar, statistik samt övriga skolsekreteraruppgifter. Som skolsekreterare ingår du i stadens Wilma/Primus-arbetsgrupp.

För att framgångsrikt sköta uppgiften som skolsekreterare besitter du samarbetsförmåga, flexibilitet, initiativförmåga, förmåga till självständigt arbete, organisationsförmåga och en förmåga att snabbt tillägna sig nya färdigheter. Vi förutsätter ett gott IKT-kunnande och utmärkta kunskaper i svenska. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet som sekreterare och erfarenhet av användning av Wilma- och Multiprimusprogrammen.

Behörighetskrav för uppgiften är minst yrkeshögskoleexamen eller motsvarande examen på institutnivå.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, PB 77, 07901 LOVISA.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är fyra månader.

Lisätietoja

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger rektor Petra Paakkanen tfn 044 0555 887

Lovisavikens skola
Osoite: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Tutustu työnantajaan