Skolsekreterare, Storängens skola - Espoon kaupunki

Skolsekreterare, Storängens skola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Storängens skola lediganslår en ordinarie befattning som skolsekreterare, gemensam med Vindängens skola.Till arbetsuppgifterna hör administrativt arbete, bl.a. ekonomiska frågor, anskaffningar, elevförvaltningsuppgifter, personaladministration och kundservice.Arbetet innebär aktivt samarbete med rektor, biträdande rektor och övrig skolpersonal, samt med vårdnadshavare.Kontakt om intervju kan tas innan ansökningstiden gått ut. Intervjuerna hålls den 18.6 och den 19.6.2019.
Behörighetskrav: Lämplig yrkeshögskole-, institut- eller yrkesexamen.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi goda datorkunskaper, utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska, gärna också i engelska.
Vi värdesätter goda kunskaper i elev-, ekonomi- och personalförvaltning, samt mångsidig erfarenhet av sekreteraruppgifter. Vi värdesätter initiativ- och organisationsförmåga, social kompetens, samt informations- och kommunikationstekniskt kunnande.Vi värdesätter att du är flexibel, positiv, lyhörd och kundorienterad. Det är viktigt att du kan samarbeta och att du har förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.Vi värdesätter även erfarenhet av:- att jobba i skola - Primus-elevförvaltningsprogram- ERP-system för fakturahantering- Beställningssystem för anskaffningar

Läs mer

https://www.esbo.fi/storangensskola

  • Storängens skola
  • Jobb
  • esp-3-1215-19
  • 2219,99 € / mån
  • 16.6.2019 - 17.6.2019 15:45
  • EsboNyland

Rektor Ellinor Hellman 043 826 6698 ellinor.hellman@esbo.fi Bitr. rektor Heidi Björstäkt 043 827 1136 heidi.bjorstakt@esbo.fi

Storängens skola
Adress: Rektorsgränden 4, 02360 Espoo

Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10. Storängens skola har ca 680 elever.Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta det som framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet ända till grundskolans sista årskurs. Vi arbetar för en trygg miljö där eleverna kan utvecklas som sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen lyfts fram i skolans verksamhet.En kunnig och engagerad personal, elever som uppmuntras att vara delaktiga och ett gott samarbete med vårdnadshavarna utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola.

Mer om arbetsgivaren