Skip to main content
test
Skolungdomsarbetare - Siuntion kunta

Vi söker en tvåspråkig skolungdomsarbetare för visstidsanställning under tiden 7.8.2023-6.8.2024 (eller enligt överenskommelse).

Skolungdomsarbetets mål är att stöda uppväxt i gemenskapen, förebygga mobbning samt förbättra skoltrivseln. Den visstidsanställda skolungdomsarbetaren anställs med understöd från RFV och arbetets tyngdpunkt ligger på elever i årskurs 5-6 som går i skola i det nyss färdigblivna Bildningscampuset Sjundeå hjärta. Övergångsskedesarbete från lågstadium till högstadium är en del av skolungdomsarbetarens uppgifter. Således ingår i dina arbetsuppgifter arbete tillsammans med vår kommuns ordinarie skolungdomsarbetare i Sjundeås finskspråkiga högstadium och i närområdets kommuners svenskspråkiga högstadier där elever från Sjundeå studerar. Vi förutsätter att du kan arbeta på båda inhemska språken. Du behöver även körkort och egen bil i ditt arbete.

Skolungdomsarbetarens arbetsinnehåll är mångsidigt och du kan även själv påverka det. Skolungdomsarbetaren jobbar i tätt samarbete med skolornas personal och elevvård genom att bland annat delta i samhälleliga elevvårdsgrupper. Till dina uppgifter hör förverkligande av sammanhållning, rastverksamhet och klassobserveringar. I huvudsak är skolungdomsarbetet riktat till gemenskapen och grupper, men skolungdomsarbetaren kan göra individhandledning enligt behov genom att exempelvis använda metoden Omin Jaloin eller andra verktyg riktade till individarbete. I ditt arbete behöver du goda interaktions- och nätverksfärdigheter, organisationsförmåga, ett aktivt arbetsgrepp samt förmåga att arbeta självständigt. Miniwalkers för elever i årskurs 5-6 som förverkligas i ungdomslokalen och dess utveckling är en del av skolungdomsarbetarens arbete. Att möta unga även under deras fritid stöder det arbete som görs i skolorna, så du arbetar även under Walkers ungdomslokalkvällar, i det patrullerande ungdomsarbetet samt i ungdomsservicens olika evenemang och semestertiders program. Du ska med andra ord ha beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete.

Vi erbjuder dig en arbetsmiljö som lägger vikt i kvalitativt ungdomsarbete i en liten kommun och som vi utvecklar tillsammans. Du är en del av ungdomsservicens team och ditt arbetspar är kommunens fastanställda skolungdomsarbetare. Som stöd har du din närmaste förman, bra utbildningsmöjligheter, månatlig arbetshandledning och omfattande företagshälsovård.

Uppgiftens behörighetskrav är lämplig yrkesinriktad grundexamen, lämplig läroanstaltsexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen. Den som blir vald till uppgiften ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, ett intyg över narkotikatestning och ett brottsregisterutdrag. För uppgiften tillämpas en sex månaders prövotid.

Läs mer

https://www.sjundea.fi/jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Paula Kivekäs, paula.kivekas@siuntio.fi, tel. 0443861548

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Bildningsavdelningen

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Parkstigen 2, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat