test
Skolungdomsarbetare - Vaasan kaupunki

Vasa stads ungdomsservice söker en skolungdomsarbetare för ett tidsbundet anställningsförhållande under perioden 1.2.2022-31.5.2022.

Ungdomsarbetet som görs i skolan är förebyggande arbete som utgår från ungdomarnas behov. Det planeras, utvärderas och utvecklas i samarbete med skolornas personal och eleverna för att främja välbefinnandet bland ungdomarna.

Skolungdomsarbetarens centrala uppgiftshelheter är individarbete, smågruppsarbete och arbete med klasserna. Skolungdomsarbetaren stärker med olika verksamhetsformer en bra vardag i skolan och ungdomarnas resurser. Målet med skolungdomsarbetet är att stöda gemenskapen i skolan och stärka känslan av att höra till skolgemenskapen samt delaktigheten.

Uppgiften fördelas 50 % på finskspråkiga och 50 % på svenskspråkiga skolor med åk 7-9.

I uppgiften förutsätts för branschen lämplig yrkeshögskoleexamen. Erfarenhet av arbete bland ungdomar räknas som merit. För uppgiften krävs god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Ansökningarna gås igenom under ansökningstiden och platsen tillsätts då rätt person hittats.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ungdomsservicekoordinator vid Vasa stads ungdomsservice Anna-Leena Orava tfn. 040- 162 9948

Lär dig mer om oss

Bildningsektorn/Ungdomsservice

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat