Social- och hälsovårdsdirektör - Paraisten kaupunki

Pargas stad förlänger ansökningstiden för en engagerad och initiativrik

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

Social- och hälsovårdsdirektören är chef för social- och hälsovårdsavdelningen. Avdelningen ansvarar för servicen åt kommuninvånarna inom områdena socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialsjukvård. Du ansvarar för avdelningens verksamhet, utveckling och ekonomi och är en inspirerande förman för ditt team. Social- och hälsovårdschefens leder arbetet på avdelningen och är en aktiv aktör inom landskapets beredning av social och hälsovårdsreformen och inom andra nätverk.

Vi förväntar oss ett gediget branschkunnande, goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga samt ett utvecklande grepp. Vi erbjuder en god arbetsgemenskap, motiverade och kunniga medarbetare och möjlighet att utveckla servicen.

Behörighetsvillkoren är:

- för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av administrativa chefsuppgifter
- god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Lönen bestäms enligt AKTA 2020-2021. Du kan även ge egna löneanspråk. För tjänsten tillämpas en prövotid om sex månader. Tjänsteförhållandet inleds enligt överenskommelse.


Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/social-och-halsovardstjanster

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger stadsdirektör Patrik Nygrén tfn 040-511 4383, och personalchef Peter Lindroos, tfn 044-358 5832, förnamn.efternamn@pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 303479
Ansökningshandlingarna kan även inlämnas till Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS eller per e-mail till adressen pargas(at)pargas.fi. Till ansökningshandlingarna ska bifogas både examensintyg, arbetsintyg och språkintyg. Ansökningstiden går ut 13.10.2020 kl. 16.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Pargas stad Social- och hälsovård
Adress: Strandvägen 28, 21600 Parainen

Staden som arbetsgivare

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.