Socialarbetare - Vörå kommun

Socialarbetare - Vörå kommun

Omsorgsnämnden i Vörå kommun söker
socialarbetare, barnskydd och service till barnfamiljer (heltids tjänst)

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. På socialkansliet i Oravais arbetar omsorgsdirektören, fyra socialarbetare, två socialhandledare, en familjearbetare och en sekreterare. Omsorgsnämnden har fattat beslut om att två socialarbetare tillsammans ska ansvara för verksamhetsområdet barnskydd och service till barnfamiljer. Tidigare har verksamheten skötts av en socialarbetare.

Vi söker en socialarbetare till den lediga tjänsten inom teamet för familjeservice. Till socialarbetarens arbetsuppgifter hör att utreda och bedöma servicebehov enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen, uppgöra klientplaner samt att fatta beslut om service och åtgärder. Hur arbetsuppgifterna exakt ska fördelas mellan teamets två socialarbetare bestäms då anställningen inletts.

Arbetet är mångsidigt och utmanande. Arbetsgemenskapen på socialen är trevlig och öppen. Tjänsten förutsätter en positiv inställning, flexibilitet och god förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska. Därtill krävs goda kunskaper i finska. Kulturkompetens räknas som merit. I arbetet används egen bil.

Behörighetskravet är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). Ifall behöriga sökande saknas kan för tjänsten väljas tidsbundet för högst ett år en person som studerar för att bli socialarbetare och med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete.
För arbetet önskas erfarenhet av familjeservice och barnskydd samt personlig lämplighet för uppgifterna.

Den som väljs till tjänsten bör uppvisa brottsregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotid sex månader.

Ansökan utgår: 5.8.2019 kl. 15.00

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Ytterligare information fås av omsorgsdirektör Christine Widd, tel. 06-382 1400, christine.widd@vora.fi (t.o.m. 5.7.2019 och 5.8.2019).

Omsorgsnämnden
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Mer om arbetsgivaren