Socialarbetare - Sipoon kunta

Socialarbetare - Sipoon kunta

Sibbo är Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun i närheten av huvudstadsregionen. Kommunens tjänster för barn, unga och familjer primära syfte är att stödja familjerna så att barnen kan växa upp och utvecklas i en trygg miljö där deras behov tillgodoses. Våra arbetslokaler är belägna i Sibbo kommuns nya social- och hälsocentral i Nickby, dit man kommer smidigt med buss bl.a. från Helsingfors. Sibbo hör till HRT-området.

Vi söker nu till vårt team en socialarbetare till ordinarie tjänst. Arbetet inleds enligt överenskommelse så snart som möjligt.

Tjänsten inrättas inom socialarbetet för barnfamiljer som ansvarar för klientrelationer och bedömning av vårdbehov enligt socialvårdslagen. Till dina uppgifter hör att tillsammans med din arbetspar bedöma barnets och familjens behov av socialvård och eventuella behov av barnskyddets stödåtgärder. I din uppgift får du stöd av bl.a. bedömningsteamets egen läkare samt av ett multiprofessionellt stödnätverk.

Som socialarbetare i Sibbo har du en möjlighet att utveckla nya arbetsmodeller och utföra ett effektivt socialarbete tillsammans med vårt professionella och glada team. Till teamet för socialarbete för barnfamiljer hör 3 socialarbetare, 2 specialsocialhandledare, 4 socialhandledare, 3 familjearbetare och en ledande socialarbetare. Vi arbetar på social- och hälsostationen, vilket gör det möjligt för oss att samarbeta med ett omfattande nätverk av yrkesproffs.

Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö, stöd från en trevlig arbetsgemenskap samt goda möjligheter att utveckla din yrkeskunskap.

Behörighetskravet är behörighet som socialarbete enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Lönen för en heltidsanställd socialarbetare i Sibbo som uppfyller behörighetskraven är 3624,10€ + eventuella erfarenhetstillägg och språktillägg. Prövotiden är sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs samt ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ansökningarna ska lämnas in senast 03.06.2019 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekry.

Lisätietoja

http://www.sibbo.fi

Mer information om befattningen ger servicechef Katarina Alhovuori, tfn 0401914337 eller katarina.alhovuori(at)sibbo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer
Osoite: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Tutustu työnantajaan